Skip to main content

U ziet dat uw kind steeds ongelukkiger is op school en maakt zich zorgen. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom uw kind niet op zijn/haar plek zit. Zodra u zich zorgen maakt, is het van belang aan de bel te trekken bij de mentor op school. Maak uw zorgen bespreekbaar en geef aan wat er volgens u aan de hand is. Misschien is de situatie al door middel van een kleine aanpassing te verbeteren. Soms is er meer nodig en vraagt u of de school de hulp en het advies van experts. Dit kunnen dus experts binnen de school zijn of experts van buiten.