De Ondersteuningsplanraad heeft een rol als kritische vriend van het bestuur van het Samenwerkingsverband. De raad heeft ingestemd met Ondersteuningsplan 2020-2024. In de raad zitten personeelsleden en ouders/leerlingen van de scholen binnen het Samenwerkingsverband.

De leden worden gekozen door de leden van de medezeggenschapsraden van het voortgezet onderwijs in de regio. U hoeft niet zelf lid te zijn van de Medezeggenschapsraad om lid te kunnen worden van de Ondersteuningsplanraad.

Interesse? Neemt u contact op met de medezeggenschapsraad van de school.