Skip to main content

Rapport Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie publiceert elke vier jaar een rapport over een schoolbestuur en een aantal van zijn scholen/opleidingen.

Definitief rapport herstelonderzoek bestuur 6 december 2023

Inspectierapport 2022 SWV VO regio Leiden

Inspectierapport 2022 De Delta

Herstelonderzoek bestuur en samenwerkingsverband

Instrumenten van het Samenwerkingsverband

Het ondersteuningsplan, het jaarverslag en de jaarrekening zijn de instrumenten waarmee het samenwerkingsverband zich verantwoordt aan alle belanghebbenden.

Jaarverslagen en -rekeningen

Ondersteuningsplan