Skip to main content

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio Leiden (SWV VO Leiden) zoekt nieuwe collega’s

Werken voor netwerkorganisatie SWV VO Leiden is afwisselend en leuk. Als je voor ons komt werken is geen dag hetzelfde. Dit heeft te maken met de veelzijdigheid van onze organisatie. Je hebt bij het SWV Leiden contact met leerlingen, ouders en professionals op scholen en je bent tegelijkertijd een spin in het web richting externe samenwerkingspartners zoals bijvoorbeeld jeugdhulpverlening, Bureau leerplicht of gemeente.

Bij het SWV VO Leiden hebben we één ding gemeen: Wij willen dat leerlingen een plezierige middelbareschooltijd hebben en passend onderwijs krijgen. Daar dragen we iedere dag allemaal een steentje aan bij. Op verschillende manieren. Ook wanneer leerlingen door omstandigheden soms extra aandacht, begeleiding of ondersteuning nodig hebben. We hebben passie voor leerlingen en willen dat zij de beste kansen krijgen op school voor een succesvolle toekomst. En die passie vragen we ook van jou. Of je nu werkt als adviseur voor ons Loket en scholen en ouders ondersteunt bij het vinden van een zo passend mogelijk onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor een leerling, of je werkt als adviseur en docent voor onze Bovenschoolse voorziening De Delta of als onderwijsjeugdhulpverlener van de Schakelklas Havo/Vwo.

Wil jij helpen de VO-leerlingen in onze regio alle kansen te bieden voor een succesvolle toekomst? Dat kan. We zoeken:

Een combinatie van functies is mogelijk.

 

Waar staan wij voor?

Het samenwerkingsverband VO regio Leiden bestaat, naast een werkorganisatie, uit schoolbesturen en professionals op 24 scholen. Samen met externe samenwerkingspartners, zetten wij ons dagelijks in voor leerlingen in het voortgezet onderwijs in de regio Leiden. De talenten en mogelijkheden van de leerling vormen voor ons de basis. Doordat we de handen ineengeslagen hebben, is het binnen het samenwerkingsverband mogelijk alle leerlingen goed onderwijs te bieden en daar waar nodig (en mogelijk) aanpassingen te doen.