Skip to main content

Waar loopt uw kind tegenaan op school? Wat neemt u waar bij uw kind? Wat kan helpen in de situatie? Heeft het met school te maken of spelen er (ook) andere factoren mee? En is het misschien goed om anderen te betrekken bij het gesprek? Wacht niet te lang en ga tijdig in gesprek. De oorzaak van uw zorgen bepalen de start van uw route naar ondersteuning. Hier kunt u de pdf van Route A en route B downloaden.

Route A

Ondersteuningsteam op school

Om de ondersteuning goed te kunnen organiseren heeft elke school een intern ondersteuningsteam (IOT). Vanuit het IOT wordt onder de regie van de ondersteuningscoördinator de (extra) ondersteuning op school georganiseerd, afgestemd en gevolgd. Soms wordt ook een jeugdhulpverlener of leerrechtambtenaar betrokken, die aan de school verbonden zijn. Het overleg waarin de ondersteuning op school en buiten school wordt besproken en afgestemd, noemen we een MDO: Multidisciplinair overleg. Alles in nauwe samenwerking en afstemming met ouders en leerling.

Komt u er met de school (nog) niet uit?

Route B

U start buiten de school met de ondersteuningsroute. De hulporganisatie betrekt de school bij de gesprekken wanneer dit wenselijk is.

Heeft u nog aanvullende vragen, neemt u dan gerust contact met ons op via loket@swvleiden.nl.