Overzicht scholen

Bekijk overzicht scholen en besturen

Bevoegd gezag Scholen Vestigingsplaats
Stichting Het Rijnlands Lyceum Rijnlands Lyceum Oegstgeest

Rijnlands Lyceum Wassenaar

Oegstgeest

Wassenaar

Stichting Wellant Wellant college Oegstgeest
Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden Beroepscollege Leystede

Bonaventuracollege Mariënpoelstraat

Bonaventuracollega Burggravenlaan

Visser ’t Hooftlyceum Kagerstraat

Visser ’t Hooftlyceum Leiderdorp

Leiden

Leiden

Leiden

Leiden

Leiderdorp

Stichting Scholengroep Leonardo Da Vinci Da Vinci college Kagerstraat

Da Vinci college Lammenschans

Leonardo college

Da Vinci college ISK

Leiden

Leiden

Leiden

Leiden

Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden Athena

Socrates

Leiden

Leiden

Stichting Vrije scholen Zuidwest Nederland Marecollege Leiden
Stichting st. Adelbert College Adelbertcollege Wassenaar
Stichting voor Voortgezet onderwijs op interconfessionele grondslag Vlietland college Leiden
Stichting Fioretti Teylingen Duinzigt/Teylingen college Oegstgeest
Stichting Praktijkonderwijs Leiden e.o Waterland Leiden
Stichting Resonans De Thermiek vso-dagbesteding

De Thermiek vso-vmbo

Het Metrum – vso-arbeid

Leiden

Leiden

Stichting Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep Leo Kannercollege

PC Hooftcollege

Leo Kannerschool vso

ESB

Leiden

Leiderdorp

Oegstgeest

Oegstgeest

Overzicht besturen

Stichting Het Rijnlands Lyceum

Drs. A. Kastelein, voorzitter College van Bestuur
Backershagenlaan 3, 2243 AB  Wassenaar
Lid algemeen bestuur

Stichting Wellant

Dhr. H.P. de Koning, bestuurder
Lange Voort 70, 2341 KD Oegstgeest
Lid dagelijks bestuur

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Dhr. F.W. Hoekstra MEL, voorzitter College van Bestuur
Mariënpoelstraat 4, 2334 CZ Leiden
Voorzitter dagelijks bestuur

Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden

Dhr. W.A. van der Veer  en mw. A.M.C. Dezitter, College van Bestuur
Kagerstraat 7, 2334 CP  Leiden
Lid dagelijks bestuur

Stichting Praktijkonderwijs Leiden e.o.

Dhr. G.M.P. Bollen, voorzitter bestuur
Boerhaavelaan 345, 2334 EM Leiden
Lid algemeen bestuur

Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden

Mw. I.M. Krul, voorzitter College van Bestuur
Fruinlaan 15, 2313 EP Leiden
Lid algemeen bestuur

Stichting Vrije scholen Zuidwest Nederland

Dhr. Mr. J.H.B. Jansen, bestuurder
Waalsdorperweg 12, 2597 JB Den Haag
Lid algemeen bestuur

Stichting S. Adelbert College

De heer R. Grillis, rector
Deijlerweg 163, 2241 AE Wassenaar
Lid algemeen bestuur

Stichting voor Voortgezet Onderwijs op interconfessionele grondslag

Dhr. M. Arnouts, rector-bestuurder
Apollolaan 262, 2324 BZ Leiden
Lid algemeen bestuur

Stichting Resonans

Dhr. K. Roosjen, College van Bestuur
Elisabethhof 21, 2353 EW  Leiderdorp
Voorzitter algemeen bestuur

Stichting Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep

Dhr. C.J.C. Timmer, voorzitter College van Bestuur
Elisabethhof 21, 2353 EW  Leiderdorp
Lid dagelijks bestuur

Stichting Fioretti Teylingen

Dhr. C.H.P.  Vreugdenhil, College van Bestuur
Leidsevaart 4, 2215 RE  Voorhout
Lid algemeen bestuur