Skip to main content

Bij het samenwerkingsverband VO regio Leiden zijn 25 scholen aangesloten. De scholen weten van elkaar wat hun aanbod, kennis en ervaring is. Dit maakt dat ze elkaars expertise optimaal kunnen gebruiken en scholen in de meeste gevallen een leerling op hun eigen school kunnen helpen.

De scholen hebben samen afspraken gemaakt over de begeleiding en ondersteuning in de regio. Deze afspraken staan beschreven in het Ondersteuningsplan 2020-2024. De school kijkt altijd eerst zelf wat zij kan doen om een leerling te helpen en maakt hierover afspraken met de ouders. Lukt het niet binnen de basisondersteuning of de extra ondersteuning die de school zelf kan bieden? Dan vraagt de school het Loket van het samenwerkingsverband om hulp. Iedere school heeft een eigen adviseur die graag meedenkt over de inzet van extra hulp op school.