Skip to main content

Denkt u dat uw kind passend onderwijs nodig heeft? Of dat hij of zij iets anders nodig heeft dan dat het nu krijgt? Bespreek dit dan eerst met de contactpersoon van uw school.  Dit kan bijvoorbeeld de mentor, een teamleider of een ondersteuningscoördinator zijn. De school bespreekt samen met u en uw kind wat hij of zij nodig heeft én wat de school kan bieden.

Meer informatie over passend onderwijs vanuit de Rijksoverheid.

Passend Onderwijs op school

Iedere school heeft expertise op het gebied van passend onderwijs. Uw kind krijgt in de eerste plaats passend onderwijs van docenten en mentoren. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Dan krijgt hij of zij dit van het ondersteuningsteam van de school. Bijvoorbeeld van de ondersteuningscoördinator. De school kan hierbij hulp vragen aan een expert die uw kind op school kan ondersteunen.

Maak uw zorgen op tijd bespreekbaar

Wanneer u verwacht dat uw kind ondersteuning nodig heeft, geeft u dit op tijd aan. De school kan dan goed bekijken of het in staat is deze ondersteuning te bieden. U mag er niet vanuit gaan dat dit zo is. U mag er wel op vertrouwen dat er dan een andere school is die ondersteuning kan bieden. Hieronder leggen we graag uit hoe dit zit.

Basisondersteuning is gelijk, extra ondersteuning verschilt per school

Iedere school biedt een basisondersteuning. Daarnaast bieden scholen een specifieke extra ondersteuning aan. Deze extra ondersteuning verschilt per school. Het is dus van belang om goed uit te zoeken of de school van uw keuze ook de school is die het beste past bij de behoefte van uw kind. Misschien is een andere school passender voor uw kind?

De school heeft een zorgplicht. Dit betekent dat wanneer uw kind is aangemeld bij de school en de gewenste ondersteuning niet binnen de school georganiseerd kan worden, de school samen met u op zoek gaat naar een geschikte onderwijsplek met bijbehorende ondersteuning voor uw kind.

Bekijk het schoolprofiel: welke ondersteuning biedt de school?

De basisondersteuning en extra ondersteuning die een school biedt staat beschreven in het school ondersteuningsprofiel. Deze vindt u op de website van de school, in de schoolgids of via scholen op de kaart

Heeft u nog aanvullende vragen, neemt u dan gerust contact met ons op via loket@swvleiden.nl.