Skip to main content

Soms bent u niet zelf degene die het wenselijk vindt dat uw kind naar een andere school gaat, maar adviseren de mentor op school of bijvoorbeeld een adviseur van het Loket Passend Onderwijs deze overplaatsing. Misschien was u hier nog niet mee bezig of heeft u er wel eens aan gedacht maar hoopte u misschien dat dit niet nodig was. Het is een ingrijpende stap. Is het wel echt nodig om te kiezen voor een andere omgeving?

Het is goed om u te realiseren dat de school of de adviseurs van het Loket hetzelfde doel hebben als u, namelijk dat uw kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen op school. Wanneer u het advies krijgt te veranderen van school, betekent dit dat de mentor vindt dat een andere school beter tegemoet kan komen aan deze doelstelling dan de huidige school. Bijvoorbeeld omdat een andere school specifiekere ondersteuning kan bieden. Dat kan een andere reguliere school zijn (bijvoorbeeld een vmbo met leerwegondersteuning of praktijkonderwijs) of een school voor voortgezet speciaal onderwijs.

Wat mag u verwachten van de huidige school?

Niet iedere school biedt dezelfde ondersteuning. Elke school biedt basisondersteuning en een specifieke vorm van ondersteuning. Deze laatste manier van ondersteunen is op elke school anders. In de regio Leiden wordt door de scholen samen voor een dekkend aanbod gezorgd. Wanneer uw kind ondersteuning nodig heeft, kan het dus zo zijn dat de huidige school deze ondersteuning niet biedt, maar een andere school in de regio wel. De mentor neemt dan, in overleg met u, contact op met de school die de ondersteuning wel kan bieden. De school is verplicht om te zorgen voor een passende onderwijsplek (zorgplicht).

Heeft u nog aanvullende vragen, neemt u dan gerust contact met ons op via loket@swvleiden.nl.