Skip to main content

Hoe en wanneer aanmelden?

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke en grote stap voor uw kind. Zorg ervoor dat u uw kind op tijd aanmeldt. De overgang naar de nieuwe school verloopt op die manier zo soepel mogelijk. Meld uw kind in ieder geval voor 15 maart aan op de school van uw keuze. U volgt vervolgens de aanmeldprocedure van de school.

Aanmelden met de vraag om extra ondersteuning

Is uw verwachting dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft? Of heeft de huidige school aangegeven in het onderwijskundig rapport welke ondersteuning uw kind nodig heeft. Kijk dan eerst in de schoolgids of op de website van de school in het school ondersteuningsprofiel (SOP) of de school de ondersteuning biedt, die uw kind nodig heeft. U kunt ook op deze website de SOP van de school bekijken. Klikt u hiervoor op de plattegrond op de school van uw keuze.

 U:

  • vult het aanmeldingsformulier van de school van uw keuze in en levert deze voor 15 maart aan bij de school;
  • geeft op het aanmeldingsformulier aan dat u verwacht dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft;

Kijk ook eens bij Inschrijven bij een school

Kijk ook bij de veelgestelde vragen voor meer informatie over Praktijkonderwijs, Leerwegondersteuning, profielen en vmbo.

Toelichting overstap vmbo –> mbo

  • Leerlingen Theoretische en Gemengde leerweg hebben de mogelijkheid over te stappen naar mbo-niveau 4
  • Leerlingen Kaderberoepsgerichte leerweg stappen over naar mbo-niveau 3 of 4
  • Leerlingen Basisberoepsgerichte leerweg kunnen overstappen naar mbo-niveau 2.

Heeft u nog aanvullende vragen, neemt u dan gerust contact met ons op via loket@swvleiden.nl.