Skip to main content

Uw kind is al leerling op een V(S)O-school, maar deze school blijkt toch minder geschikt te zijn dan gedacht. U en/of de school willen graag dat uw kind naar een andere school gaat, die beter passend is. Er is een aantal mogelijkheden:

  • De school overlegt met een andere V(S)O-school of het mogelijk is dat uw kind hier onderwijs gaat volgen én de benodigde ondersteuning kan ontvangen. Is dit mogelijk dan schrijft u uw kind, in bij deze nieuwe school.
  • De school vraagt, met uw toestemming, een arrangement aan bij het Loket voor: