Skip to main content

Het is belangrijk dat uw kind op de school terecht komt die het beste bij hem/haar past. U let bijvoorbeeld op de sfeer in het schoolgebouw, de manier van lesgeven of de aandacht die uitgaat naar extra georganiseerde activiteiten, zoals sport of cultuur. Natuurlijk let u op deze factoren, maar bij de keuze voor een school is het van doorslaggevend belang dat de school past bij:

  • het leerniveau van uw kind,
  • zijn/haar toekomstplannen en wensen
  • de ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind.

En: extra ondersteuning biedt wanneer dit nodig is.
Zo krijgt uw kind de beste kansen.

Toelichting overstap vmbo –> mbo

  • Leerlingen Theoretische en Gemengde leerweg hebben de mogelijkheid over te stappen naar mbo-niveau 4
  • Leerlingen Kaderberoepsgerichte leerweg stappen over naar mbo-niveau 3 of 4
  • Leerlingen Basisberoepsgerichte leerweg kunnen overstappen naar mbo-niveau 2.
Basisschool naar Voortgezet onderwijsVan een VO school naar een andere V(S)O SchoolEntreeopleiding MBO