Skip to main content

Overstappen naar een andere school

Het is belangrijk dat uw kind op de school terecht komt die het beste bij hem/haar past. U let bijvoorbeeld op de sfeer in het schoolgebouw, de manier van lesgeven of de aandacht die uitgaat naar extra georganiseerde activiteiten, zoals sport of cultuur. Natuurlijk let u op deze factoren, maar bij de keuze voor een school is het van doorslaggevend belang dat de school past bij:

  • het leerniveau van uw kind,
  • zijn/haar toekomstplannen en wensen
  • de ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind.

En: extra ondersteuning biedt wanneer dit nodig is.
Zo krijgt uw kind de beste kansen.

Basisschool naar Voortgezet onderwijsV(S)O naar een andere V(S)O SchoolEntreeopleiding MBO