Skip to main content

Natuurlijk is het belangrijk dat uw kind naar een goede school gaat, maar of uw kind zich thuis voelt op school is minstens zo belangrijk. Misschien heeft uw kind een extra uitdaging nodig of ondersteuning? Of is het gebaat bij meer praktijkvakken in plaats van theorie? Allemaal indrukken en vragen die meespelen bij het maken van een goede keuze.

U kunt de volgende stappen nemen om te komen tot een goede keuze:

Zoek en vergelijk middelbare scholen online

Zoek en vergelijk de middelbare scholen in onze regio die passen bij het schooladvies. Bekijk welke soort scholen er zijn. Kijk op welke niveaus de school lesgeeft, bijvoorbeeld vmbo, havo of vwo. Lees welke ondersteuning er wordt geboden op de scholen.

Praat met uw kind

Bedenk samen met uw kind wat u zoekt in een school.

Download of vraag naar een schoolgids of schoolplan

In de schoolgids staat informatie over bijvoorbeeld de lesmethode, lestijden, indeling van de brugklas, grootte van de klassen en kosten van de school. Hoe is het onderwijs georganiseerd en hoe wordt de kwaliteit bewaakt?

Bezoek de open dag van een school

De meeste scholen voor voortgezet onderwijs organiseren in januari of februari een open dag. U en uw kind kunnen dan kennismaken met de school. Ook kunt u vragen stellen aan leraren en leerlingen  over het onderwijs op de school. Op de websites van de scholen leest u wanneer deze activiteiten worden georganiseerd.

Stel vragen

Heeft uw kind hulp nodig en wilt u de middelbare school daarover spreken? Dat kan altijd! Maakt u dan een aparte afspraak met de school. Doe dit zo snel mogelijk, zodat de middelbare school samen met u kan kijken naar de behoefte van uw kind en de mogelijkheden die de school te bieden heeft.

Vraag de basisschool welke school bij uw kind past

U kan de juf of meester van uw kind in groep 8 vragen wat voor soort school bij uw kind past. En waar u op kan letten bij het maken van een goede keuze. Voor vragen over passend onderwijs in het VO kunt u ook advies vragen aan onze adviseurs van het Loket.

Checklist voor het kiezen van een middelbare school

Ouders en Onderwijs heeft een aantal afwegingen voor het maken van een schoolkeuze op een rij gezet. Als ouder bepaalt u natuurlijk zelf wat u (het meest) laat meewegen in de keuze. Deze checklist voor de middelbare school kan een goed hulpmiddel zijn.

Heeft u nog aanvullende vragen, neemt u dan gerust contact met ons op via loket@swvleiden.nl.