Skip to main content

De Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) is de commissie die arrangementen toewijst. Zij doet dit namens het bestuur van het Samenwerkingsverband. Het gaat dan om toelaatbaarheidsverklaringen voor het praktijkonderwijs en toelating tot De Delta.

De permanente Commissie leerlingenzorg (PCL) bestaat uit:

  • Erik Beers, coördinator Loket Passend Onderwijs
  • Frederika van Houtum, registerpsycholoog NIP/Kind & Jeugd van het Samenwerkingsverband
  • PCL@swvleiden.nl

Het aantal aanvragen bepaalt wanneer en hoe vaak er wordt vergaderd.