Skip to main content

Het Samenwerkingsverband heeft, met instemming van de Ondersteuningsplanraad, Ondersteuningsplan 2024-2028 opgesteld. Dit is het beleidsplan voor de komende jaren. We zoeken verbindingen en benutten elkaars expertise om samen beter te worden.

In het plan staan de uitgangspunten en ambities van het Samenwerkingsverband beschreven die in het teken staan van:

  • Alle leerlingen op de juiste plek en
  • Samenwerken aan goed onderwijs.

Zodat elke leerling kan rekenen op een prettige schooltijd en de beste kansen voor een succesvolle toekomst.

Lees verder in het Ondersteuningsplan 2024-2028