Skip to main content

De leden van de medezeggenschapsraad (MR) sluiten aan bij vergaderingen en praten mee over onderwerpen die te maken hebben met het Samenwerkingsverband. Ze hebben het recht om mee te beslissen. Op deze manier kunnen zij invloed uitoefenen.

De MR van het Samenwerkingsverband bestaat uit drie leden:  twee vertegenwoordigers vanuit De Delta en één vertegenwoordiger vanuit ons Loket.

 

MR reglement

Medezeggenschapsstatuut 2021