Skip to main content

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie publiceert elke vier jaar een rapport over een schoolbestuur en een aantal van zijn scholen/opleidingen.

Inspectierapport 2022 SWV VO regio Leiden

Inspectierapport 2022 De Delta