Skip to main content

Een leerling kan alleen toegelaten worden tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs met een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

  • De school waar de leerling is ingeschreven doet hiervoor een aanvraag bij het Samenwerkingsverband.
  • De school voegt een Ontwikkelings perspectief plan bij de aanvraag.
  • De Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT) beoordeelt de dossiers met de aanvragen en brengt vervolgens advies uit over het toelaten van leerlingen tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs cluster 3 en 4.
  • De directeur van het Samenwerkingsverband neemt de beslissing.

De vergaderdata staan vermeld in de Agenda

Kijkt u ook op De route naar Ondersteuning.