Skip to main content

Waarom een samenwerkingsverband en wat mag u van ons verwachten?

Het netwerk: samen werken aan goed onderwijs
Het samenwerkingsverband is een netwerkorganisatie dat zich dagelijks, samen met schoolbesturen, de professionals op de 25 scholen en externe partners, inzet voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Door de handen ineen te slaan is het mogelijk alle leerlingen goed onderwijs te bieden en daar waar nodig (en mogelijk) aanpassingen te doen. Als het kan op de eigen school en als dat niet meer lukt op een nieuwe (tijdelijke) plek. Wanneer nodig met de hulp van andere onderwijsinstellingen, ons Loket of jeugdhulpverlening en zorg.  Maar altijd samen met ouders en opvoeders. Zo zorgen we er met elkaar voor dat iedere leerling de beste kansen krijgt voor een succesvolle toekomst.

Het Loket van het samenwerkingsverband: onafhankelijk informatie- en adviespunt
Het Loket van ons samenwerkingsverband VO regio Leiden is een onafhankelijk consultatie- en adviespunt voor scholen. Het kan echter zo zijn dat u ook een vraag heeft over het onderwijsaanbod of ondersteuningsmogelijkheden. Die vraag kunt u natuurlijk gewoon aan ons stellen. We denken ook graag met u mee over allerlei andere schoolsituaties. Bijvoorbeeld wanneer een leerling niet wordt aangenomen op een school, een verhuizing waardoor een leerling van school verandert of een situatie waarin een leerling niet meer in staat is een volledig lesprogramma te volgen.

De medewerkers van ons Loket nemen niet de rol van de school over (zorgplicht) en kunnen een situatie niet veranderen, maar kunnen wel met u meedenken over uw mogelijkheden in zo’n geval. Welke rechten heeft u? Welke plichten? En welke vervolgstappen kunt u nemen? Wat mag u van de school verwachten? etc. U krijgt altijd een onafhankelijk advies van ons. Onze medewerkers staan u graag te woord. U kunt ook verder lezen bij Veel gestelde vragen of onder het kopje Dienstverlening.