Skip to main content

Wanneer meld ik een leerling aan bij het Loket van het samenwerkingsverband?

U kunt zelf niet rechtstreeks een leerling aanmelden bij Het Loket. Dit verloopt via de school. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn, maak dit dan bespreekbaar op de school van de leerling.

U kunt wel bij het Loket terecht voor advies. De adviseurs van Het Loket voorzien u graag van informatie of denken met u mee. Zie ook ‘Met welke vragen kan ik terecht bij Het Loket?’

Met welke vragen kan ik terecht bij het Loket?

U kunt bij het Loket van het samenwerkingsverband terecht met vragen over bijvoorbeeld het niveau, de werkhouding of het gedrag van een leerling. Het Loket biedt ook ondersteuning en adviseert over situaties die gaan over bijvoorbeeld een leerling die niet wordt aangenomen op een school of een leerling die niet in staat is om het volledige lesprogramma (op school) te volgen.

Wat zijn de richtlijnen ACT?

Toelaatbaarheid VSO

De twee Samenwerkingsverbanden voor V(S)O Leiden en Duin- en Bollenstreek hebben in samenwerking deze richtlijn voor toelaatbaarheid tot het VSO opgesteld. Bij de beoordeling van de aanvragen staan handelingsgerichte informatie van de onderwijs en ondersteuningsbehoeften centraal. De ACT beoordeelt voor de categorieën laag, midden en hoog.

Wat mag ik van het Loket verwachten?

Het Loket van het samenwerkingsverband:

 • adviseert over: leren/leerniveau, motivatie, gedrag en omgang, aanvullende ondersteuning, sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • doet, waar nodig, onderzoek (wanneer al eerder onderzoeken zijn gedaan is het misschien niet nodig om weer onderzoek te doen)
 • helpt bij verwijzing naar: De Delta, Voortgezet Speciaal Onderwijs, hulpverlening

Maakt de school een plan voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?

Voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen (leerlingen VSO, Praktijkonderwijs en regulier onderwijs) wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld.  Meestal stelt de ondersteuningscoördinator dit plan op samen met de docent, BPO-er en ouders.

Stellen jullie ook diagnoses?

Nee. Daarvoor gaat een leerling naar een huisarts en/of specialist. Het Loket doet, wanneer dit nodig is, wel onderzoek naar bijvoorbeeld het leerniveau, motivatie, gedrag of de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Hoeveel tijd zit er tussen een aanmelding van een leerling bij het Loket en een advies?

Houdt u rekening met ongeveer een maand tussen het maken van een afspraak en het krijgen van advies:

 • Het gesprek vindt (meestal) binnen twee weken plaats. U hoort tijdens het gesprek het advies.
 • U krijgt maximaal twee weken na het gesprek een verslag toegestuurd. Hier staat het advies uit het eerder gevoerde gesprek in beschreven.

Mag een school een aanmelding van een leerling weigeren?

Een aanmelding weigeren in behandeling te nemen mag niet zomaar, maar kan in sommige gevallen wel. De school kan ‘vol’ zijn of het schooladvies van een leerling voldoet niet aan het niveau dat de school biedt. Het is ook mogelijk dat de school de extra ondersteuning die nodig is voor een leerling niet zelf kan bieden. Als een leerling aangemeld is op een school wordt bij de aanmelding gevraagd aan te geven of extra ondersteuning nodig is. Vervolgens onderzoekt de school of zij deze ondersteuning kan bieden of dat toch moet worden uitgeweken naar een andere school. Dit gebeurt in overleg met de ouders en gebeurt alleen wanneer de school de ondersteuning echt niet zelf kan bieden. De school heeft vervolgens zes weken de tijd om een passende onderwijsplek te vinden voor uw kind (zorgplicht).

Wat is een ondersteuningsplan?

In het ondersteuningsplan legt het samenwerkingsverband, 1x per 4 jaar, vast hoe zij het Passend Onderwijs voor elke leerling wil realiseren. In het ondersteuningsplan staat:

 • wat scholen binnen het samenwerkingsverband minimaal aan ondersteuning bieden (basisondersteuning).
 • hoe het samenwerkingsverband extra ondersteuning binnen en tussen de scholen organiseert.
 • de afspraken die gemaakt zijn over de verdeling, besteding en toewijzing van de middelen en voorzieningen voor extra ondersteuning (aan de scholen).
 • hoe de plaatsing van leerlingen op scholen voor voortgezet speciaal onderwijs plaatsvindt (procedures en criteria).
 • hoe de terugplaatsing of overplaatsing naar het voortgezet onderwijs voor leerlingen verloopt, van wie de duur van de toelaatsbaarheidsverklaring is afgelopen (procedures en beleid).
 • de manier waarop het samenwerkingsverband ouders informatie geeft over de ondersteuningsvoorzieningen en over de onafhankelijke ondersteuningsmogelijkheden voor ouders.
Bekijk FAQ ouders