Skip to main content

Voor wie?

De school stelt een OntwikkelPerspectiefPlan op voor:

 • elke leerling in het VSO of Praktijkonderwijs (Extra Ondersteuning)
 • leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs, die extra ondersteuning krijgen.

Voor leerlingen die ondersteuning krijgen vanuit de basisondersteuning van de school, zoals begeleiding bij dyslexie of kortdurende remedial teaching is geen ontwikkelingsperspectief nodig.

Wat staat er in een OntwikkelPerspectiefPlan?

In het plan geeft de school van uw kind aan:

 • wat het te verwachten resultaat en niveau is dat de leerling kan behalen:
  • Doel: het behalen van een regulier diploma
  • Doel: overstappen naar de arbeidsmarkt
  • Doel: zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in vormen van dagactiviteiten
 • de ondersteuning die hierbij nodig is.

Het opstellen van het plan gebeurt meestal door de ondersteuningscoördinator in samenwerking met leerling en ouders van de leerling, de docent en de begeleider passend onderwijs (BPO’er). Samen leveren zij belangrijke informatie voor het plan, namelijk:

 • de informatie over eerder gegeven ondersteuning,
 • uitkomst van onderzoek en
 • de situatie thuis.

Soms is het nodig dat ons Loket aanvullend onderzoek doet.

Het Ontwikkel Perspectief Plan wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Overleg en instemmingsrecht

Het Ontwikkel Perspectief Plan bestaat uit twee onderdelen:

 1. Het eerste deel is gericht op de lange termijn ontwikkeling en het te behalen resultaat (uitstroomprofiel) van de leerling. De school overlegt met u als ouder over dit deel van het plan. Het is de bedoeling dat u en school het na het gesprek samen eens zijn over dit deel, maar het is niet verplicht.
 2. Het tweede deel geeft een beschrijving van de geboden individuele ondersteuning voor een bepaalde periode. Dit is het handelingsdeel. Op dit deel heeft u als ouder (of als leerling als je 16 jaar of ouder bent) instemmingsrecht. Dat betekent dat dit deel niet kan worden vastgesteld als u het niet eens zijn met wat er staat.

Bent u het niet eens met de inhoud van het Ontwikkel Perspectief Plan lees dan verder bij geschillen en bezwaar