Skip to main content

De meeste kinderen en jongeren kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet iedereen is hetzelfde en soms heeft een leerling een steuntje in de rug nodig om succesvol te zijn. Oriënteer u op de mogelijkheden, ga op tijd in gesprek. Zo maakt uw kind een goede start!

Ga tijdig in gesprek

Wanneer u of de basisschool verwacht dat uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, geeft u dit op tijd aan bij de vo-school (tussen november en februari). De school kan dan samen met u en de basisschool in gesprek en bekijken wat er nodig en mogelijk is. En wat er moet gebeuren voor een goede start in de brugklas.

Een goede overdracht is belangrijk

De basisschool maakt voor elke leerling een onderwijskundig rapport. Hierin staat informatie over de ontwikkeling en het gedrag van uw kind. Er is voor elke leerling een persoonlijke overdracht met de basisschool. U geeft ook op het aanmeldingsformulier aan als u verwacht dat uw kind ondersteuning nodig heeft. De vo-school waar uw kind is aangemeld, weet dan hoe ze uw kind het beste kunnen plaatsen en helpen.

Hoe krijgt mijn kind passend onderwijs? 

Om passend onderwijs te organiseren, zijn er verschillende niveaus van ondersteuning op de scholen:

Basisondersteuning

Extra ondersteuning

 

Lees meer over passend onderwijs op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u nog aanvullende vragen, neemt u dan gerust contact met ons op via loket@swvleiden.nl.