Skip to main content

Voortgezet Speciaal Onderwijs

Speciaal onderwijs is onderwijs voor kinderen met een handicap, chronische ziekte of psychische problemen. Heeft uw kind intensieve ondersteuning nodig dat niet geboden kan worden door een VO-school of de Delta? Dan is het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) misschien het meest passend voor uw kind. In het VSO krijgen leerlingen de mogelijkheid om hun diploma te halen en krijgen zij de best mogelijke voorbereiding op zelfstandig wonen, werken, dagbesteding of vrije tijd.

De school werkt toe naar wat haalbaar is voor de leerling:

  • Een diploma halen
  • Werk
  • Dagbesteding

Toelaatbaarheidsverklaring

Om toegelaten te worden op een VSO-school heeft uw kind een Toelaatbaarheidsverklaring nodig. Zo’n verklaring geeft uw kind recht op een plek op het VSO. Deze verklaring kan de school van de betreffende leerling of de school waar de leerling is aangemeld aanvragen bij het Loket van het samenwerkingsverband.

Clusters speciaal onderwijs

Cluster 1: Blinde, slechtziende kinderen

Cluster 2: Dove, slechthorende kinderen

Cluster 3: Gehandicapte en langdurig zieke kinderen

Cluster 4: Kinderen met psychiatrische aandoeningen en (ernstige) gedragsproblemen

De Adviescommissie Toelaatbaarheid adviseert het Loket over toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs cluster 3 en 4.

Meer informatie over het VSO binnen het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs regio Leiden leest u op:

Leo Kannerschool