Skip to main content

Het is belangrijk dat uw kind op de school terecht komt die het beste bij hem/haar past. Een school die past bij:

  • het leerniveau van uw kind,
  • bij zijn/haar toekomstplannen en wensen

En: extra ondersteuning biedt wanneer dit nodig is.

Van de basisschool naar het voortgezet onderwijs (PO-VO)

Hoe en wanneer aanmelden?

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke en grote stap voor uw kind. Zorg ervoor dat u uw kind op tijd aanmeldt. De overgang naar de nieuwe school verloopt op die manier zo soepel mogelijk. Meld uw kind in ieder geval voor 15 maart aan op de school van uw keuze. U volgt vervolgens de aanmeldprocedure van de school. Verwacht u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft op school? Kijk in dat geval eerst in de schoolgids of op de website of de school van uw keuze de ondersteuning biedt.

U:

  • vult het aanmeldingsformulier van de school van uw keuze in en levert deze voor 15 maart aan bij de school;
  • geeft op het aanmeldingsformulier aan dat u verwacht dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft;

Overstappen van een VO-school naar een andere V(S)O-school

Uw kind is al leerling op een VO-school, maar deze school blijkt toch minder geschikt te zijn dan gedacht. U en/of de school willen graag dat uw kind naar een andere school gaat, die beter passend is. Er is een aantal mogelijkheden:

  • De school overlegt met een andere VO-school of het mogelijk is dat uw kind hier onderwijs gaat volgen én de benodigde ondersteuning kan ontvangen. Is dit mogelijk dan wordt uw kind, na overleg met u, ingeschreven bij deze nieuwe school.
  • De school vraagt, met uw toestemming, een arrangement aan bij het Loket voor: