Skip to main content

Wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft, is de school verplicht om die ondersteuning te verzorgen. Dat wordt zorgplicht genoemd. Deze geldt dus alleen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Zorgplicht tijdens de aanmeldprocedure

Als u bij de aanmelding bij een school al weet dat uw kind extra ondersteuning of zorg nodig heeft, geef dit dan aan bij de school. Nadat u uw kind schriftelijk heeft aangemeld, gaat de zorgplicht in. De school die uw aanmeldingsformulier heeft ontvangen zorgt, in overleg met u, voor een zo passend mogelijke onderwijsplek voor uw kind (zorgplicht).

De school onderzoekt:

  • welke ondersteuning precies nodig is
  • of ze deze ondersteuning zelf kan bieden (in het schoolondersteuningsprofiel van de school staat beschreven welke ondersteuning mogelijk is op de school), of dat
  • in overleg met u, moet worden gekeken naar een andere school;

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de school de extra ondersteuning echt niet zelf kan bieden en een andere plek beter is, dan wordt dit met u besproken. Het kan zijn dat de school dan een andere school adviseert. Dat kan een reguliere school, of een school voor voortgezet speciaal onderwijs zijn binnen het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio Leiden.

De school heeft zes weken de tijd om samen met u een andere plek voor uw kind te vinden (zorgplicht). Deze termijn kan de school met vier weken verlengen. Dit is ook de reden waarom het zo belangrijk is dat u uw aanvraag op uiterlijk 15 maart heeft ingediend. Na overleg met u, zorgt de school ervoor dat uw kind op de andere school een passend aanbod krijgt.

Bij de veel gestelde vragen leest u wat u kunt doen als u het niet eens bent met de uiteindelijke schoolkeuze.

Zorgplicht binnen de school

De school doet een zo passend mogelijk aanbod aan leerlingen binnen de school. Het kan zijn dat de benodigde ondersteuning door de school zelf geboden kan worden (al dan niet in samenwerking met extern partners). Het kan ook zijn dat de school de ondersteuning uiteindelijk zelf niet kan bieden en dat gekeken moet worden naar een andere oplossing buiten de school. Dat kan een andere reguliere school zijn, of een speciale school binnen het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio Leiden. De school bepaalt uiteindelijk, in overleg met u, welke plek het meest passend is. Het kan zijn dat zij daarbij advies vragen van een Begeleider Passend Onderwijs (BPO’er), het Loket van het samenwerkingsverband of Jeugdzorg/Jeugdhulp.

 

Heeft u nog aanvullende vragen, neemt u dan gerust contact met ons op via loket@swvleiden.nl.