Skip to main content

In groep 8 van de basisschool ontvangen u en uw kind het schooladvies. Dit advies geeft aan op welk niveau de basisschool vindt dat uw kind past. Met het schooladvies meldt u uw kind aan op de middelbare school. Dit doet u schriftelijk, voor 15 maart. Dit betekent niet automatisch dat uw kind een plek krijgt op deze school. Houdt u er rekening mee:

  • het voor de school niet altijd mogelijk is de ondersteuning te bieden die uw kind nodig heeft. In dat geval moet u een andere school zoeken. De school adviseert en helpt u hierbij;
  • het schooladvies dat uw kind heeft gekregen en de schoolkeuze moeten hetzelfde zijn. Toelichting: heeft uw kind een vmbo-advies, dan kiest u voor een vmbo-school. Uw kind wordt in dat geval niet toegelaten tot een school waar alleen VWO wordt aangeboden
  • dat de school vol kan zijn en er geen plek is voor uw kind op de school van uw keuze;

Verwacht u dat uw kind ondersteuning nodig heeft?

Iedere school biedt een basisondersteuning. Daarnaast bieden scholen nog een specifieke extra  ondersteuning aan. Niet iedere school biedt dus hetzelfde. De basisondersteuning en extra ondersteuning staan beschreven in het school ondersteuningsprofiel (SOP). U vindt het SOP op de pagina scholen en besturen. Klik op deze pagina op de plattegrond op de betreffende school. U komt direct uit bij het SOP van de school. Kijkt u ook op de website van de school of in de schoolgids welke school de beste ondersteuning aan uw kind kan bieden.

Lees meer over Passend Onderwijs op de website van de rijksoverheid.