Skip to main content

Heeft u behoefte aan meer informatie of wilt u graag een onafhankelijk advies?

Neem contact op met:

  • Ons Loket voor onafhankelijke en duidelijke informatie over passend onderwijs.
  • De vraagbaak van Ouders & Onderwijs  voor informatie en advies over de ondersteuningsroute.
  • Onderwijsconsulenten, wanneer u met school of het samenwerkingsverband nog niet tot een goede oplossing komt. Bent u het niet eens met wat er in het OntwikkelPerspectief Plan (OPP) staat? Of bent u het bijvoorbeeld niet eens met het advies van de school dat aangeeft dat uw kind beter op zijn/haar plek is op een andere school? De onderwijsconsulent geeft u (gratis) advies en ondersteuning.
  • Ziezon wanneer er sprake is van een chronische ziekte en aanpassingen nodig zijn.
  • Het Centrum voor Consultatie en Expertise wanneer er sprake is van een ernstige beperking of stoornis en het ondanks de inzet van professionals de leerling dreigt thuis te zitten of al thuis zit.
  • Vertrouwenspersoon intern/extern bij vermoeden van onheuse bejegening en overleg over te nemen stappen.
  • De Geschillencommissie/rechter bij verschil van mening tussen u en de school, ongelijke behandeling of het niet nakomen van afspraken. Wanneer u, na bemiddeling van een onderwijsconsulent, het toch nog niet eens bent met de school, kunt u een onafhankelijk oordeel vragen van de Geschillencommissie/rechter. Zij geven binnen 10 weken een onafhankelijk advies. Aan het onderzoek door de Commissie zijn geen kosten verbonden.

Heeft u nog aanvullende vragen, neemt u dan gerust contact met ons op via loket@swvleiden.nl.