Skip to main content

Geschillen en bezwaar

Bent u het niet eens met wat er in het OntwikkelPerspectief Plan (OPP) staat? Of bent u het bijvoorbeeld niet eens met het advies van de school dat aangeeft dat uw kind beter op zijn/haar plek is op een andere school?

Neemt u dan contact op met een onderwijsconsulent van de school. De onderwijsconsulent geeft u (gratis) advies en ondersteuning. Voor meer informatie kijkt u op www.onderwijsconsulenten.nl of mailt u naar info@onderwijsconsulenten.nl

Wanneer u, na bemiddeling van een onderwijsconsulent, het toch nog niet eens bent met de school, kunt u een onafhankelijk oordeel vragen. Hiervoor gaat u naar de Geschillencommissie passend onderwijs. Zij geven binnen 10 weken een onafhankelijk advies. Aan het onderzoek door de Commissie zijn geen kosten verbonden.