Skip to main content

OnderwijsZorg Arrangementen

In sommige gevallen lukt het een leerling niet om een school te bezoeken. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Bijvoorbeeld een verslaving of psychische problemen kunnen een belemmering zijn om een school te bezoeken. De ondersteuning op school is dan niet voldoende en jeugdhulp en/of zorg is dan nodig. Een onderwijszorg arrangement combineert onderwijs en zorg. Het is een samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en/of zorg. Een OnderwijsZorg Arrangement is altijd maatwerk.

Heeft u nog aanvullende vragen, neemt u dan gerust contact met ons op via loket@swvleiden.nl.