Skip to main content

Wat is het?

In de Schakelklas wordt onderwijs gegeven én extra ondersteuning geboden. De leerlingen zitten gewoon in de klas, met het verschil dat in de Schakelklas maximaal 12 leerlingen zitten en ieder kind aan zijn/haar eigen lesprogramma werkt. De docent geeft les en bespreekt de planning en helpt waar nodig met de lesstof. Daarnaast biedt een jeugdhulpverlener de nodige extra ondersteuning en begeleiding. Bijvoorbeeld ondersteuning bij concentratieproblemen, faalangst of sociale vaardigheden. Het kan echter ook gaan om begeleiding op een ander terrein. De ondersteuning wordt individueel aangeboden of in kleine groepjes georganiseerd.

De docent heeft regelmatig contact met de school, waar uw kind staat ingeschreven. Dit is belangrijk, want uw kind verblijft slechts tijdelijk in de Schakelklas. Het doel is dat uw zoon of dochter weer terugkeert naar de stamschool. 

Aanmelden bij de Schakelklas HAVO/VWO

Denkt u dat de Schakelklas een goede tijdelijke plek voor uw kind kan zijn? Bespreek dit dan met de mentor. De aanmelding voor de Schakelklas verloopt via de school van uw kind en ons Loket. U kunt uw zoon of dochter niet zelf rechtstreeks bij de Schakelklas aanmelden.

Meer informatie over de Schakelklas leest u in Folder Schakelklas HAVO VWO. Heeft u nog aanvullende vragen, neemt u dan gerust contact met ons op via loket@swvleiden.nl.