Skip to main content

Wat is het?

De Delta is een plek voor leerlingen die tijdelijk niet helemaal op hun plek zijn op een reguliere school. De leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. De reguliere school kan deze ondersteuning niet bieden. Op De Delta kan dit wel. De klassen zijn klein en er is er veel persoonlijke aandacht.

De Delta richt zich op:

 • het wegwerken van leerachterstanden
 • het voorbereiden op terugkeer naar de reguliere (vmbo-) school
 • voorbereiden op het mbo (entree-opleiding)

Op De Delta is het mogelijk een diploma te behalen voor VMBO – Theoretisch.

Ondersteuning

Naast de reguliere vakken volgen leerlingen extra lessen voor:

 • technisch en begrijpend lezen,
 • spelling,
 • inzichtelijk rekenen.

Daarnaast is er extra ondersteuning mogelijk op gebied van:

 • Dyslexie (werken met Kurzweil)
 • Dyscalculie
 • Concentratieproblemen
 • Faalangst reductie
 • Sociale vaardigheden
 • Motorisch remedial teaching
 • Cursus ‘ik ben speciaal’

Aanmelden voor De Delta

U kunt uw kind niet zelf aanmelden voor De Delta. De school van uw kind kan, met uw toestemming, met de adviseurs van ons Loket overleggen of De Delta een passende (tijdelijke) plek voor uw kind is. De school vraagt vervolgens een arrangement aan bij het Loket. Het Loket kent een plek op De Delta toe.

Lees verder op www.swvdedelta.nl

Heeft u nog aanvullende vragen, neemt u dan gerust contact met ons op via loket@swvleiden.nl.