Skip to main content

Voor wie?

Buitenkans is een traject dat bedoeld is voor jongeren:

  • die dreigen uit te vallen op het voortgezet onderwijs of
  • voor wie het nog lastig is om de overstap naar een mbo-opleiding te kunnen maken.

Wat?

Leerlingen (15-18 jaar) die zonder startkwalificatie het voortgezet onderwijs dreigen te verlaten, gaan samen met een consulent:

  • zoeken naar een stageplaats voor zes maanden, voor 24 uur per week.
  • werken aan hun persoonlijke doelen.

Doel? Met de opgedane kennis en vaardigheden en meer motivatie starten op De Delta of entree opleiding Mbo.

Hoe werkt het?

De school meldt de leerling aan bij het Loket van ons Samenwerkingsverband. Na de aanmelding volgt een gesprek. Op basis hiervan wordt besloten of Buitenkans een passend traject is voor de leerling.

Heeft u nog aanvullende vragen, neemt u dan gerust contact met ons op via loket@swvleiden.nl.

 

Flyer Buitenkans