Skip to main content

Iedere school biedt een basisondersteuning aan en iedere school afzonderlijk biedt daarnaast nog extra ondersteuning aan. Bijvoorbeeld voor leerlingen die moeite hebben met lezen, of prikkelgevoelig of hoogbegaafd zijn.

Soms heeft uw kind echter ondersteuning nodig wat op een reguliere school niet geboden kan worden. Het overstijgt dan eenvoudigweg de mogelijkheden van de school.

In dat geval kan een (tijdelijke) plek op de De Delta, Schakelklas havo/vwo, het speciaal voortgezet onderwijs of project Buitenkans uitkomst bieden om ervoor te zorgen dat uw kind toch alle kansen krijgt om een diploma te halen.

Lukt het de leerling niet om een school te bezoeken en is naast de ondersteuning op school jeugdzorg en/of zorg nodig, dan biedt een OnderwijsZorgArrangement wellicht uitkomst.

Voor leerlingen die vanuit het buitenland komen en de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen biedt het Da Vinci College in Leiden de Internationale Schakel Klas (ISK).

Heeft u nog aanvullende vragen, neemt u dan gerust contact met ons op via loket@swvleiden.nl.