Printversie Vergaderdata 2021 ingedeeld naar soort vergadering

Jaarkalender

Donderdag 21 januari
Directeuren VMBO/VSO/PrO, 15.00 uur

Dinsdag 26 januari
Ondersteuningsplanraad (OPR), 16.30 uur

Woensdag 27 januari     
Netwerk Ondersteuningscoördinatoren, 15.00 uur
Raad van Toezicht, 19.00 uur

Donderdag 28 januari
Directeuren HAVO/VWO, 15.00 uur

Maandag 1 februari
Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT), 11.00 uur

Dinsdag 2 februari    
Toeleidingscommissie (TLC), 11.30 uur

Maandag 15 februari
Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT), 11.00 uur

Maandag 15 maart
Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT), 11.00 uur

Woensdag 17 maart  
Netwerk Ondersteuningscoördinatoren, 15.00 uur

Dinsdag 23 maart
Ondersteuningsplanraad (OPR) 17.00 uur

Maandag 29 maart
Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT), 11.00 uur
Directeurenoverleg breed, 16.30 uur

Dinsdag 30 maart
Toeleidingscommissie (TLC) 12.00 uur

Dinsdag 6 april
Raad van Toezicht, 17.00 uur

Donderdag 8 april  
Directeurenoverleg breed, 16.00 uur

Dinsdag 13 april
Kick off Integraal arrangeren, 15.00 uur

Woensdag 14 april
Workshop Onderwijsrecht 15.30 uur
Schoolbestuurdersoverleg 16.30 uur

Maandag 19 april
Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT), 11.00 uur

Dinsdag 20 april
Ondersteuningsplanraad (OPR) 17.00 uur

Woensdag 21 april
Raad van Toezicht, 17.00 uur

Maandag 26 april
Meivakantie tot en met 7 mei

Woensdag 12 mei 
Netwerk Ondersteuningscoördinatoren, 15.00 uur

Donderdag 13 mei
Hemelvaartsdag

Vrijdag 14 mei
Gesloten

Maandag 17 mei

Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT), 11.00 uur

Dinsdag 18 mei  
Toeleidingscommissie (TLC), 12.00 uur

Maandag 7 juni
Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT), 11.00 uur

Maandag 14 juni
Directeurenoverleg AVO-scholen, 9.00 uur

Dinsdag 15 juni
Directeurenoverleg VMBO-PrO-VSO scholen, 15.30 uur

Maandag 21 juni
Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT), 11.00 uur

Woensdag 23 juni     
Afsluitende borrel Netwerk Ondersteuningscoördinatoren, 15.00 uur

Dinsdag 29 juni
Toeleidingscommissie (TLC), 12.00 uur

Maandag 5 juli
Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT), 11.00 uur

Dinsdag 6 juli
Ondersteuningsplanraad (OPR), 16.30 uur

Maandag 19 juli
Vakantie tot en met 27 augustus