Skip to main content

Het samenwerkingsverband is een netwerkorganisatie dat zich dagelijks, samen met schoolbesturen, de professionals op de 25 scholen en externe partners, inzet voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ons doel is dat alle leerlingen een plezierige middelbareschooltijd hebben en de beste kansen krijgen op school voor een succesvolle toekomst. Ook wanneer kinderen door omstandigheden soms extra aandacht, begeleiding of zorg nodig hebben. We gaan altijd uit van de talenten en mogelijkheden van de leerling.

Door de handen ineen te slaan is het binnen het samenwerkingsverband mogelijk alle leerlingen goed onderwijs te bieden en daar waar nodig (en mogelijk) aanpassingen te doen. Heeft u vragen over het onderwijsaanbod of ondersteuningsmogelijkheden in onze regio, neemt u dan gerust contact met ons Loket op. Wij staan u graag te woord.

Lees meer