Elke leerling verdient de beste kansen

  • Alle leerlingen op de juiste plek
  • Samenwerken aan goed onderwijs

Ons doel is dat alle leerlingen een plezierige middelbareschooltijd hebben en de beste kansen krijgen op school voor een succesvolle toekomst. Ook wanneer kinderen door omstandigheden soms extra aandacht, begeleiding of zorg nodig hebben. We gaan altijd uit van de talenten en mogelijkheden van de leerling.

De 24 scholen in onze regio hebben zich verenigd in het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio Leiden. Samen bieden we leerlingen goed onderwijs en doen we daar waar nodig (en mogelijk) aanpassingen. Als het kan op de eigen school en als dat niet meer lukt op een nieuwe (tijdelijke) plek. Wanneer nodig met de hulp van andere onderwijsinstellingen of jeugdhulpverlening en zorg.  Maar altijd samen met ouders en opvoeders.

Lees meer